JMP design - studio graficzne

icmSerwisant

Program icmSerwisant obejmuje kluczowe funkcjonalności związane z procesami przyjmowania i dystrybuowania zgłoszeń naprawy, ewidencji części i materiałów oraz monitoringu statusów zleceń.

funkcjonalności związane z procesami przyjmowania i dystrybuowania zgłoszeń naprawy
Korzyści:
 • Szybki zwrot z inwestycji dzięki wzrostowi efektywności pracy i eliminacji pomyłek oraz błędów.
 • Skuteczne zarządzanie pracą rozproszonej grupy ludzi, optymalizacja kosztów ich działania.
 • Dostęp online pracowników terenowych do danych z systemów ERP/CRM/HelpDesk w centrali firmy,  podejmowanie decyzji na podstawie najbardziej aktualnych informacji.
 • Skrócenie czasu wykonania procesu naprawy, skrócenie czasu obsługi Klienta, skrócenie czasu przestoju.
 • Zminimalizowanie błędów w procesie naprawy, lokalizacji przedmiotu naprawy.
 • Optymalizacja kosztów magazynu części zamiennych.
 • Kontrola czasu pracy pracowników terenowych, dostęp w czasie rzeczywistym do statusu wykonywanych przez nich prac i zadań w terenie, śledzenie pozycji GPS wykonywanych procesów oraz miejsca pobytu pracownika,
 • Szeroki zakres raportów i analiz z możliwością ich personalizacji.
 • Możliwość integracji z różnymi systemami zewnętrznymi działającymi w centrali firmy w tym z systemami mapowymi.
Funkcjonalność:
 • Przyjmowanie zgłoszeń awarii, usterek, zleceń naprawy.
 • Planowanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
 • Przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom oraz grupom pracowników.
 • Kontrola stanu magazynowego części (raporty stanu, nadwyżki).
 • Kontrola poprawności wydań i zużycia części (zastosowanie kodów kreskowych).
 • Fotograficzna dokumentacja procesu (wykonania zadania, błędów, uszkodzeń).
 • Rejestracja geopozycji wykonania procesu lub zadania.
 • Monitoring czasu realizacji zadań.
 • Karta klienta - dostęp do wszelkich informacji o kliencie wymaganych dla poprawnego i sprawnego wykonania procesu.
 • Raportowanie - analizy i raporty tworzone indywidualnie pod potrzeby projektu.
 • Możliwość parametryzacji:

  - scenariusze działania,
  - dane przetwarzane na urządzeniu mobilnym niezależnie od danych w centralnej bazie danych,
  - widoki i pola formularzy,
  - ilość i umiejscowienie elementów (funkcjonalności) systemu,
  - dostęp do funkcjonalności na bazie uprawnień,
  - personalizacja danych dla użytkownika i/lub urządzenia,
  - personalizacja wizualizacji danych według standardów firmy,
powrót