JMP design - studio graficzne

icGM

icGM to rozwiązanie informatyczne służące do wspomagania zarządzania zapasem w magazynach przy wykorzystaniu technologii kodów kreskowych i RFID.

Jego głównym celem jest zabezpieczenie magazynu produkcyjnego w zapasy niezbędne do realizacji bieżących zleceń produkcyjnych, optymalizacja procesów magazynowych (koszt składowania, kontrolowane rezerwacje towaru, automatyzacja inwentaryzacji), rozliczanie i analizowanie kosztów produkcji (zasoby produkcyjne).

wspomaganie zarządzania zapasem w magazynach
wspomaganie zarządzania zapasem w magazynach


Program umożliwia optymalne planowanie zapotrzebowania i kompletne zarządzanie zapasami w magazynach np. produkcyjnych (surowców i półproduktów). Wszystkie operacje na produktach rejestrowane są kontekście zlecenia produkcyjnego (zamówienia, listy materiałowej, itp.), co pozwala skutecznie nadzorować status ich realizacji i zapewnić dostępność niezbędnych komponentów (ciągłość produkcji) przy zachowaniu optymalnego stanu magazynowego.

Informacje, jakie na bieżąco udostępnia system wspierają takie procesy w przedsiębiorstwie jak: planowanie zakupów według zapotrzebowania z produkcji i planowanie dostaw na produkcję (rozchody wewnętrzne). Wszystkie operacje na hali produkcyjnej są realizowane przy pomocy wytrzymałych, przenośnych terminali z czytnikiem kodów kreskowych.

Główne korzyści z zastosowania programu icGM:
 • Planowanie zasobów w sposób zabezpieczający ciągłość produkcji.
 • Kontrola i śledzenie stanów minimalnych dla zaspokojenia cykli produkcyjnych.
 • Ograniczenie kosztów składowania do minimum potrzebnego dla zabezpieczenia cykli produkcyjnych.
 • Przypisanie surowców na etapie zamówienia do procesu produkcyjnego – precyzyjna wycena kosztów procesu.
 • Praca z przenośnymi komputerami (terminalami) umożliwiająca rejestrację procesów w dowolnym miejscu w przedsiębiorstwie.
Funkcjonalność:

Program magazynowy icGM został zaprojektowany do pracy w architekturze Klient-Serwer z wykorzystaniem technologii Nhibernate, pozwalającej na wykorzystanie dowolnego silnika bazy danych (podstawowa wersja została przygotowana w oparciu o bazę danych Oracle).

Platforma, na bazie, której zbudowano program mobilny, jest każdorazowo konfigurowana i dostosowywana do wymagań Klienta. Program może pracować, jako samodzielna aplikacja lub może być zintegrowany z praktycznie dowolnym, zewnętrznym środowiskiem informatycznym. Takie podejście zapewnia niezawodność, elastyczność i gwarancję pełnego dopasowania do potrzeb Klienta.

icGM na komputery mobilne (komputery ręczne
z wbudowanym skanerem kodów) umożliwia:
 • Utworzenie zamówienia w systemie na podstawie zapotrzebowania materiałowego.
 • Przyjęcie towaru z dostawy w oparciu o zamówienie.
 • Rezerwacja towaru pod wyznaczone cele (wydanie, zlecenie produkcyjne, projekt).
 • Wydanie z magazyny w oparciu o zamówienie.
 • Tworzenie stref magazynowych i przesuwanie produktów pomiędzy strefami.
 • Grupowanie i przydzielanie produktom różnych atrybutów.
wspomaganie zarządzania zapasem w magazynach
wspomaganie zarządzania zapasem w magazynach
Serwer bazy danych system operacyjny: Windows Server 2003; baza danych: Oracle,
MS SQL; inne: serwer IIS, .Net Framework
Klient stacjonarny stacja robocza - Windows 7, 3 GB RAM
Klient mobilny komputer przenośny - WM 5.0, 64 MB RAM, WLAN, czytnik kodów kreskowych i/lub RFID
powrót