JMP design - studio graficzne

icmDostawca

Program icmDostawca obejmuje kluczowe funkcjonalności związane z procesami dostawy towarów i przesyłek, odbioru opakowań zwrotnych oraz inkasa gotówki.

funkcjonalności związane z procesami dostawy towarów
Korzyści:
 • Szybki zwrot z inwestycji dzięki wzrostowi efektywności pracy i eliminacji pomyłek oraz błędów.
 • Skuteczne zarządzanie pracą rozproszonej grupy ludzi, optymalizacja kosztów ich działania.
 • Dostęp online pracowników terenowych do danych z systemów ERP/CRM/HelpDesk w centrali firmy,  podejmowanie decyzji na podstawie najbardziej aktualnych informacji.
 • Skrócenie czasu wykonania procesu dostawy, skrócenie czasu procesu INKASO, skrócenie czasu obsługi Klienta, skrócenie czasu przestoju.
 • Zminimalizowanie błędów w procesie dostawy.
 • Optymalizacja kosztów logistycznych oraz optymalizacja obiegu gotówki.
 • Kontrola czasu pracy pracowników terenowych, dostęp w czasie rzeczywistym do statusu wykonywanych przez nich prac i zadań w terenie, śledzenie pozycji GPS wykonywanych procesów oraz miejsca pobytu pracownika.
 • Szeroki zakres raportów i analiz z możliwością ich personalizacji.
 • Możliwość integracji z różnymi systemami zewnętrznymi działającymi w centrali firmy w tym z systemami mapowymi.
Funkcjonalność:
 • Planowanie i optymalizacja tras, miejsc i kolejności dostaw.
 • Przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom oraz grupom pracowników.
 • Obsługa reklamacji, zwrotów (przyjęcie, zebranie informacji, dokumentacja).
 • Obsługa rozliczeń gotówkowych (inkaso, dokumenty).
 • Kontrola stanu magazynowego kierowcy (raporty stanu, nadwyżki).
 • Automatyzacja procesu załadunku i rozładunku (stosowanie kodów kreskowych).
 • Kontrola poprawności wydań (zastosowanie kodów kreskowych).
 • Fotograficzna dokumentacja procesu (wykonania zadania, błędów, uszkodzeń, ekspozycji, reklamacji).
 • Rejestracja geopozycji wykonania procesu lub zadania.
 • Monitoring czasu realizacji zadań.
 • Karta klienta - dostęp do wszelkich informacji o kliencie wymaganych dla poprawnego i sprawnego wykonania procesu.
 • Karta produktu - dostęp do wszelkich informacji o produkcie/towarze wymaganych dla poprawnego i sprawnego wykonania procesu.
 • Raportowanie - analizy i raporty tworzone indywidualnie pod potrzeby projektu.
 • Możliwość parametryzacji:

  - scenariusze działania,
  - dane przetwarzane na urządzeniu mobilnym niezależnie od danych w centralnej bazie danych,
  - widoki i pola formularzy,
  - ilość i umiejscowienie elementów (funkcjonalności) systemu,
  - dostęp do funkcjonalności na bazie uprawnień,
  - personalizacja danych dla użytkownika i/lub urządzenia,
  - personalizacja wizualizacji danych według standardów firmy,
powrót