JMP design - studio graficzne

icmAnkieter

funkcjonalności związane z procesami zbierania informacji, zarządzania pracą ankieterów i prezentacją danych

Program icmAnkieter obejmuje kluczowe funkcjonalności związane z procesami zbierania informacji, zarządzania pracą ankieterów i prezentacją danych.

Zgodnie z raportem "2014 AT&T Small Business Technology Poll" fakt wykorzystywania aplikacji mobilnych w prowadzonej działalności pozwala rocznie oszczędzić 599,5 mln godzin pracy.

Przeliczając to na pieniądze otrzymujemy kwotę 15,6 mld USD oszczędności (badania prowadzono na małych i średnich firmach w USA. Źródło: computerworld.pl).

Korzyści:
 • Szybki zwrot z inwestycji dzięki wzrostowi efektywności pracy i eliminacji pomyłek oraz błędów.
 • Skuteczne zarządzanie pracą rozproszonej grupy ankieterów, optymalizacja kosztów ich działania.
 • Dostęp online ankieterów terenowych do aktualnych ankiet tworzonych w centrali firmy lub przez zleceniodawcę.
 • Skrócenie czasu wykonania badania ankietowego.
 • Zminimalizowanie błędów w procesie zbierania danych (słowniki odpowiedzi, automatyczna walidacja formularza).
 • Kontrola czasu pracy pracowników terenowych, dostęp w czasie rzeczywistym do statusu wykonywanych przez nich prac i zadań w terenie, śledzenie pozycji GPS wykonywanych procesów oraz pozycji pobytu pracownika.
 • Szeroki zakres raportów i analiz z możliwością ich personalizacji z poziomu systemu bez konieczności posiadania dodatkowych systemów.
 • Swobodne tworzenie ankiet zawierających:

  - pytania otwarte,
  - pytania zamknięte z jedną odpowiedzią,
  - pytania zamknięte z wieloma odpowiedziami,
  - pytania obligatoryjne i pytania dobrowolne,

 • Planowanie i harmonogramowanie badań ankietowych (osoby, miejsca, czas).
 • Kontrola poprawności realizacji ankiety (blokada przejść do kolejnych pytań, walidacja formularza ankiety).
 • Fotograficzna dokumentacja ankiety (np. miejsca wykonania oceny ekspozycji towaru, czystości lokalu, itp).
 • Rejestracja geopozycji wykonania ankiety.
 • Monitoring czasu realizacji ankiety.
 • Raportowanie - moduł prezentacji danych (wykresy, tabele) oraz generator danych wynikowych (eksport danych).
 • Możliwość parametryzacji:

  - dane przetwarzane na urządzeniu mobilnym niezależnie od danych w centralnej bazie danych,
  - widoki i pola formularzy,
  - ilość i umiejscowienie elementów (funkcjonalności) systemu,
  - dostęp do funkcjonalności na bazie uprawnień,
  - personalizacja danych dla użytkownika i/lub urządzenia,
  - personalizacja wizualizacji danych według standardów firmy,
powrót